HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ  jí  wán chéng jù zi

HSK  五 级   完     成    句 子 

wǒ men  hǎo jǐ gè   xiǎo shí   cān guān le   gōng yè zhǎn lǎn huì   de

 我   们     好  几 个    小   时     参    观   了     工   业     展   览   会    的