HSK wǔ jí wán chéng jù zi—dā àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

dā àn : wǒ men cān guān le  hǎo  jǐ gè  xiǎo shí de gōng yè zhǎn lǎn huì 。

答  案 :  我   们   参       观  了   好   几 个   小  时   的   工   业     展   览   会。