HSK wǔ jí wán chéng jù zi--dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

 HSK  wǔ jí wán chéng jù zi--dá àn

 

dá àn : wǒ yī shí xiǎng bù qǐ lái zài nǎ ér jiàn guò tā 。

答 案  : 我  一  时  想     不 起 来  在  哪 儿 见   过   他。