HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

dá àn:duì dà bù fen rén lái shuō,lǚ yóu shì yí jiàn yǒu qù de shì qínɡ。

答 案 :对  大  部  分  人  来    说  , 旅 游  是  一  件   有   趣  的  事  情  。