HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五 级 改   错  句

 

tā yí wèi shì yǒu sān shí nián jiào línɡ de lǎo jiào shī。

他 一 位  是    有  三   十    年    教   龄   的  老  教  师 。