HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù---dá àn

HSK 五 级 改   错  句-- 答 案

tā  shì  yí  wèi yǒu sān shí nián jiào línɡ de lǎo jiào shī。

他  是  一   位   有  三   十    年    教     龄   的  老  教  师 。