HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù--dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù--dá àn

HSK 五 级 改   错 句-- 答 案

tā yì biān kū,yì biān shuō。

他 一 边  哭, 一 边      说  。