HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí ɡǎi cuò jù

HSK 五 级 改  错  句

 

lǎo shī zài jiào shì lǐ zhènɡ ɡēn tā tán huà。

老   师  在  教    室 里  正       跟   他  谈  话 。