HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ  jí  wán chéng jù zi

HSK  五  级  完     成     句 子

 

míng zhù    shū jià shàng   yī  pái    bǎi zhe shì jiè  wén xué

名      著        书  架   上        一 排      摆  着   世  界    文   学