HSK wǔ jí wán chéng jù zi---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

dá àn: Shū jià shàng bǎi zhe yī  pái shì  jiè wén xué míng zhù.

答 案:书  架    上      摆   着  一  排  世  界    文    学    名    著。