HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí wán chéng jù zi

HSK 五 级  完       成   句 子

 

wǒmen    hù xiàng     xué xí     lǎo shī    cháng cháng     ràng

 我  们       互   相         学 习      老   师        常        常          让