HSK wǔ jí wánchéng jùzi---dá àn

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

dá'àn: Lǎo shī  cháng cháng ràng wǒ men hù xiàng xué xí.

答案:老 师       常        常       让     我   们    互   相     学  习。