HSK wǔ jí gǎi cuò jù

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí gǎi cuò jù

HSK 五 级 改  错  句

 

 tā yī biān kū kū,  yī biān shuō shuō.

 他 一  边  哭  哭,  一 边     说   说。