HSK wǔ jí cí huì

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí  cí huì

HSK 五 级 词 汇

guān chá

【观  察】 guān chá〈observe〉

 lì  : Tā rèn zhēn guān chá le zhōu wéi de huán jìng.

例:她  认   真      观     察 了   周     围 的   环    境。