HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí 

HSK 五 级

wán chéng jù zi

 完    成       句 子

 tā        wǒ men     qǐng        zuò kè        qù        tā jiā

他         我  们          请           做  客         去        他 家